Surveillance

AAS heeft een modern wagenpark met surveillanten rondrijden door Friesland. AAS verzorgt voor meerdere bedrijven open – en sluitbegeleiding, brand – en sluitrondes en calamiteitenopvolging. De surveillance is onderdeel van ons totaalpakket waarbij wij snel en adequaat reageren op meldingen, en u bent verzekerd van een correcte afsluiting van uw pand waarbij eventuele brand – en inbraakrisico’s worden weggenomen.auto

Open – en sluitbegeleiding
AAS verzorgt voor meerdere tankstations, winkelketens en andere bedrijven de open – en sluitbegeleiding. De surveillant is preventief aanwezig tijdens de kwetsbare momenten van uw personeel. Deze staat constant in contact met ons ServiceCentre zodat in het geval een calamiteit snel kan worden gehandeld en de hulpdiensten vlot aanrijdend zijn. De aanwezigheid van onze ervaren surveillanten hebben een hoog preventief effect en weten hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden met betrekking tot volledige afsluiting van het pand, inschakelen van het alarmsysteem en vervoer van contact geld.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten kunt u ten alle tijden op AAS rekenen. Is er een brandmeldcentrale defect? Sluiten uw deuren niet correct af? AAS staat 24 uur per dag paraat om de veiligheid en continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Er zijn een scala aan mogelijkheden met betrekking tot handelen bij calamiteiten. Denk hierbij aan controlerondes, permanente bewaking van het object, of toezicht op afstand vanuit ons ServiceCentre. AAS kan tijdelijke inbraak – en camerasystemen plaatsen zodat de veiligheid van uw bedrijf op geen enkele manier in het geding is.