Brand – en sluitrondes

Een brand – en sluitronde geeft u een veilig gevoel.

Zodra u naar huis gaat wilt u er zeker van zijn dat u pand goed is afgesloten, en dat er geen risico’s zijn met betrekking tot brand, inbraak of andere calamiteiten. Onze ervaren surveillanten staan dag en nacht paraat om u hierin te ontzorgen. Ze sluiten het pand af, en zorgen er voor dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

De surveillanten worden ingewerkt en zullen op een aantal specifieke punten letten waaronder;

  • Afsluiten van elektronische apparatuur
  • Het veilige opbergen van vertrouwelijke gegevens
  • De bereikbaarheid van de blusmiddelen vrij houden
  • Controleren of de vluchticonen naar behoren werken
  • Het controleren op de correcte uitvoering van de clean-desk policy.
  • Compartimentering door afsluiten van alle deuren en ramen.
  • Controle op het aanwezig zijn van onbevoegde personen in en rondom uw pand.

Van elke ronde ontvangt u een overzichtelijke, digitale rapportage van ons ServiceCentre waarin de aandachtspunten worden vermeld. Bij ernstige calamiteiten en constateringen zal er worden gehandeld conform een vastgesteld protocol van waarschuwingsadressen en schadeherstelbedrijven.

Hiernaast kunnen onze surveillanten langs komen om een controleronde te maken. Dit heeft een preventieve werking en schrikt inbrekers af. Het is mogelijk om dit collectief te organiseren zodat de kosten per onderneming dalen.