Werkwijze

Missie
All Above Security levert diensten ter bevordering van het veiligheidsgevoel en volksgezondheid binnen de zakelijke markt en de publiek sector. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen, levert All Above Security: mensen, middelen en capaciteit.

Visie
All Above Security wil een leidende positie vervullen in dienstverlening op het gebied van veiligheid en toezicht. Hierbij wil All Above Security voordurend investeren in technologie, kennis, veiligheid en vakmanschap van de medewerkers. All Above Security streeft ernaar om voor elke opdrachtgever dé partner in veiligheid en toezicht te zijn met professioneel betrokken medewerkers waar de opdrachtgever graag mee samenwerkt. All Above Security is, en wil dit blijven, een aantrekkelijk bedrijf dat goed zorgt voor de medewerkers.

Kernwaarden

Kwaliteit
We streven een lange termijn strategie na waarbij de nadruk ligt op goede kwaliteit van onze dienstverlening tegen een marktconforme prijs.

Duidelijkheid
Misverstanden zijn een gevaar voor de waarborging van de veiligheid en de volksgezondheid. Om deze reden streven wij naar duidelijkheid in onze communicatie en in ons handelen.

Betrokkenheid
Oprechte betrokkenheid bij de klant. Dit kenmerkt onze werkwijze. Klaarstaan als het nodig is en net zo lang doorwerken om de veiligheid en volksgezondheid te waarborgen.

Samenwerking
Onze samenwerking met alle partijen is gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen. Er wordt gestreefd naar een economische en sociale doeltreffendheid dat waarde creëert voor alle betrokkenen.

Vakmanschap
All Above Security mag dan een relatief nieuwe naam zijn op de markt, ons bedrijf heeft jarenlange ervaring. Onze bedrijfscultuur gaat uit van vakmanschap waarbij zelfstandigheid, respect en eerlijkheid hoog in het vaandel staat.

Klantgerichtheid
Om kwalitatief goede diensten te kunnen verlenen, is luisteren naar de klant een eerste vereiste. Klantgerichtheid is voor ons dan ook even noodzakelijk als vanzelfsprekend.